Rūta Bairašauskiene labai jau mandra poniaSkaityti skundą!

Zose
Komentaras
Ar tikrai tokia mandra